Нормативні документи


ПЕРЕЛІК


НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ  ФІЗИКИ


І. Загальна нормативно-правова база
 1. Закон України Про освіту
 2. Закон України Про загальну середню освіту
 3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
 4. Національна доктрина розвитку освіти
 5. Державна програма Вчитель
 6. Конвенція про права дитини
 7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
 8. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
 9. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
 1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601
 2. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон
 3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
 4. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році
 5. Типові переліки обладнання кабінету фізики
 6. Обладнання кабінету фізики
 7. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
 8. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
 9. Інвентарна книга
 10. Матеріальна книга
 11. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
 12. Про інноваційну діяльність
 13. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 14. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів
 15. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
 16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету - Шаблон
 17. Паспорт забезпеченості кабінету -Зразок
 18. Паспорт кабінету фізики
 19. Графік роботи кабінету-Шаблон
 20. Перспективний план роботи кабінету-Шаблон
 21. Річний план роботи кабінету
 22. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок
 23. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи-Зразок
 24. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок
 25. Атестаційний лист кабінету фізики
ІVТехніка безпеки та охорона праці
 1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
 3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
 5. Акт про нещасний випадок з учнем
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків
 7. Правила пожежної безпеки для закладів
 8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
 9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
 10. Посадова інструкція учителя
 11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом фізики
 12. Посадова інструкція лаборанта
 13. Посадова інструкція-керівника гуртка
 14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
 15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах фізики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
 17. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
 18. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
 19. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
 20. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті фізики
 21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
 22. Інструкція користування вогнегасником
 23. Інструкція з електробезпеки
 24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
 25. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики
 26. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення  демонстраційних дослідів
 27. Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою
 28. Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла
 29. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
 30. Вміст аптечки першої допомоги
 31. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
 32. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
 33. Журнал адміністративно-громадського контролю
 34. СХЕМА евакуації з кабінету
 35. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій
 36. Порядок дій при виникненні пожежі
 37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів-Зразок
 38. Посвідчення про перевірку знань з ТБ
 39. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті

Немає коментарів:

Дописати коментар

Приєднуйтесь